Følg oss på facebook
Lages etter kundens ønske. Kunde må selv ordne med trekonstruksjon.
Vi er behjelpelig med råd i så måte.
Anders Odden:
Tlf. 950 67 668
E-mail. andodd@online.no
Alexander Odden:
Tlf. 976 11 166
E-mail. alex-odd@online.no